Danh mục sách

Kết Bạn Với Tớ Nhé

Tác giả: Matsuoka Tatsuhide

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 22 x 22 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10-2018

ISBN: 978-604-56-5356-2

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Khủng Long Bùn

Tác giả: Nakagawa Hirotaka & Suzuki Tsubasa

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 21x16cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11-2018

ISBN: 978-604-56-5355-5

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 20 – Ngon Quá, Ngon Quá

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2109478357093

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 19 – Sinh Nhật Tuyệt Vời

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 3172811872699

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 18 – Cắm Trại Thật Vui

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Đỗ Nữ Minh Khai

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6688008838098

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 17 – Bồn Tắm Vui Nhộn

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6076505630848

Giá bìa: 29,000 VNĐ