Pao Và Những Người Bạn 17 – Bồn Tắm Vui Nhộn

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6076505630848

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 16 – Đoàn Tàu Xình Xịch

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5326224163211

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 14 – Buổi Dã Ngoại Vui Vẻ

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 3110698084651

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 13 – Cùng Chơi Trốn Tìm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2239917309977

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 12 – Cùng Ngủ Trưa Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5869128569760

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 11 – Pao Cũng Muốn Được Bế

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2529152693611

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 7 – Quả Bóng Đâu Rồi Nhỉ

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6706344358633

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 6 – Đi Biển Thật Vui

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 4398615429184

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 1: Chiếc Mũ Của Pao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1365838561680

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Ehon khoa học cơ thể người - Câu chuyện về bàn chân

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về bàn chân

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4824-7

Giá bìa: 49.000

1
Bạn cần hỗ trợ?