Món quà từ cửa sổ

Tác giả: Nagako Suzuki

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 28

Khổ sách:

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 7/2015

ISBN: 8936056791567

Giá bìa: 29.000

Chuyện xì hơi

Tác giả: Shinta Cho

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 28

Khổ sách: 20,5 x23 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10/2015

ISBN: 9786045629765

Giá bìa: 29.000

Bull chơi trốn tìm

Tác giả: Yumiko Fukuzawa

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 24

Khổ sách: 20x20 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 7/2015

ISBN: 8936056791567

Giá bìa: 29.000

Món quà từ cửa sổ

Tác giả: Nagako Suzuki

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 28

Khổ sách: 17x24 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 7/2015

ISBN:

Giá bìa:

Tất cả đều đi ị

Tác giả: Taro Gomi

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 28

Khổ sách: 20,5 x23 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10/2015

ISBN: 9786045629741

Giá bìa: 29.000

Bull và Kana

Tác giả: Yumiko Fukuzawa

Dịch giả: More Production Vietnam

Số trang: 34

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN:

Giá bìa: 29.000

1
Bạn cần hỗ trợ?