Cùng chơi trốn tìm 11 – Giáng sinh

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5165-0

Giá bìa:

Cùng chơi trốn tìm 9 – Các loài chim

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5163-6

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm 10 – Côn trùng

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5164-3

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm 8 – Sinh vật biển

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5162-9

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm 7 – Rau củ

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5161-2

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm 6 – Động vật

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5160-5

Giá bìa: 99.000

Cùng chơi trốn tìm 5 – Trái cây

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5159-9

Giá bìa: 99.000

Cùng chơi trốn tìm 4 – Trang phục

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 11/2018

ISBN: 978-604-56-5158-2

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm 3 – Đồ chơi

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: Tháng 11/2018

ISBN: 978-604-56-5157-5

Giá bìa: 99.000 VNĐ

Cùng chơi trốn tìm tập 2 – Phương tiện giao thông

Tác giả: Ishikawa Koji

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Số trang: 32

Khổ sách: 16x16 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: Tháng 11/2018

ISBN: 978-604-56-5156-8

Giá bìa: 99.000 VNĐ

1
Bạn cần hỗ trợ?