Pao Và Những Người Bạn 19 – Sinh Nhật Tuyệt Vời

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 3172811872699

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 5: Ngày Hội Thể Thao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1890881609251

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 4: Cùng Đánh Răng Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1541097578366

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 2: Cùng Đi Mua Sắm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 9079008956412

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Cầu trượt thật dài

Tác giả: Kanzawa Toshiko

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 36

Khổ sách: 21*21 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978-604-56-3880-4

Giá bìa: 39.000

Cha mẹ Nhật dạy con tự lập

Tác giả: Sugahara Yuko

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 232

Khổ sách: 13x19 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành:

ISBN: 9786046932918

Giá bìa: 69.000

Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn

Tác giả: Ibuka Masaru

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 240

Khổ sách: 13,5x20,5 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 10/2013

ISBN: 9786046909651

Giá bìa: 69.000

1
Bạn cần hỗ trợ?