Kết Bạn Với Tớ Nhé

Tác giả: Matsuoka Tatsuhide

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 22 x 22 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10-2018

ISBN: 978-604-56-5356-2

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Khủng Long Bùn

Tác giả: Nakagawa Hirotaka & Suzuki Tsubasa

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 21x16cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11-2018

ISBN: 978-604-56-5355-5

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 20 – Ngon Quá, Ngon Quá

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2109478357093

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 19 – Sinh Nhật Tuyệt Vời

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 3172811872699

Giá bìa: 29,000 VNĐ

kururinpa - đây là cái gì?

Ehon song ngữ – Kururinpa 2: Đây là cái gì? – What is this?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4810-0

Giá bìa: 39.000

Kururinpa - đây là ai?

Ehon song ngữ – Kururinpa 1: Đây là ai? – Who am I?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4809-4

Giá bìa: 39.000

Mặc được rồi! Mặc được rồi

Tác giả: Noritake Suzuki

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 21*25.5cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978 – 604-56-3881-1

Giá bìa: 39.000

Bàn tay kỳ diệu của Sachi

Tác giả: Nobe Akiko & Shizawa Sayoko

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 26,5x19 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 20/11/2014

ISBN: 9786046920077

Giá bìa: 39.000

Trường mẫu giáo của chú voi Grumpa

Tác giả: Nishiuchi Minami & Horiuchi Seiichi

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 26,5x19 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 5/2013

ISBN:

Giá bìa: 29.000

Chiến công đầu tiên của bé Mi

Tác giả: Tsutsui Yoriko & Hayashi Akiko

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 32

Khổ sách: 26,5x19 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 5/2013

ISBN: 8936056792281

Giá bìa: 29.000

1
Bạn cần hỗ trợ?