Pao Và Những Người Bạn 18 – Cắm Trại Thật Vui

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Đỗ Nữ Minh Khai

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6688008838098

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 15 – Học Từ Vựng Qua Hình Ảnh

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 4156755007859

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 10 – Tập Đặc Biệt – Cùng Học Đếm Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9592220507595

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 9 – Lễ Hội Mùa Hè

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5321059000359

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 8 – Cùng Tập Thể Dục

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9677370252349

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 5: Ngày Hội Thể Thao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1890881609251

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 4: Cùng Đánh Răng Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1541097578366

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 3: Cùng Nhau Dọn Dẹp

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 6095368226371

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 2: Cùng Đi Mua Sắm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 9079008956412

Giá bìa: 29,000 VNĐ

1
Bạn cần hỗ trợ?