Pao Và Những Người Bạn 15 – Học Từ Vựng Qua Hình Ảnh

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 4156755007859

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 10 – Tập Đặc Biệt – Cùng Học Đếm Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9592220507595

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 8 – Cùng Tập Thể Dục

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9677370252349

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Chuyện những chiếc răng

Tác giả: Satoshi Kako

Dịch giả: Tống Hương

Số trang: 24

Khổ sách:

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 7/2015

ISBN: 9786045632543

Giá bìa: 29.000

1
Bạn cần hỗ trợ?