Gia đình tớ

Tác giả: Taniguchi Kunihiro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 18.7x19 cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 24/1/2019

ISBN: 978-604-78-8579-4

Giá bìa: 39.000

Con ma nhà tớ

Tác giả: Taniguchi Kunihiro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 18.7x19 cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 24/1/2019

ISBN: 978-604-78-8583-1

Giá bìa: 39.000

Bạn cá cảnh nhà tớ

Tác giả: Taniguchi Kunihiro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 18.7x19 cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 34/1/2019

ISBN: 978-604-78-8584-8

Giá bìa: 39.000

Mẹ tớ

Tác giả: Taniguchi Kunihiro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 18.7x19 cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 24/1/2019

ISBN: 978-604-78-8582-4

Giá bìa: 39.000

Ông tớ

Tác giả: Taniguchi Kunihiro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 18.7x19 cm

Nhà xuất bản: Mỹ Thuật

Ngày phát hành: 24/01/2019

ISBN: 978- 604-78-8581-7

Giá bìa: 39.000

Bút Sáp Màu Đen (Tập 1)

Tác giả: Miwa Nakaya

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 25.5 x 17.5 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10-2018

ISBN: 8939425823548

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Lòng Đất

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2522310452143

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Biển

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2520790215692

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2526276294632

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Thói quen quyết định thành tích của trẻ

Tác giả: Satoru Imamura

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 181

Khổ sách: 13.5*20.5 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 15/5/2017

ISBN: 9786045641057

Giá bìa: 69.000

1
Bạn cần hỗ trợ?