Bé Trứng

Tác giả: Kanzawa Toshiko & Abe Hiroshi

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 24

Khổ sách: 20x20 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 8936056791574

Giá bìa: 29.000

Mako và chuyến phiêu lưu trong bồn tắm

Tác giả: Tsutsui Yoriko & Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 40

Khổ sách: 20x20 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 8936056791567

Giá bìa: 49.000

Cùng lau sạch nào

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938972

Giá bìa: 19.000

Tay xinh đâu nhỉ

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938989

Giá bìa: 19.000

Giày nhỏ đi thôi

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938767

Giá bìa: 19.000

Chào mặt trăng

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938811

Giá bìa: 19.000

Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ?

Tác giả: Gomi Taro

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang:

Khổ sách:

Nhà xuất bản:

Ngày phát hành:

ISBN:

Giá bìa:

Em gái bị ốm

Tác giả: Tsutsui Yoriko & Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách:

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 7/2015

ISBN:

Giá bìa:

Những người bạn dưới biển

Tác giả: Accototo

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 17x24 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 9/2015

ISBN:

Giá bìa: 29.000

Những người bạn ở trên hoang mạc

Tác giả: Accototo

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 17x24 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 9/2015

ISBN:

Giá bìa: 29.000

1
Bạn cần hỗ trợ?