Là một trong số những nhà xuất bản sách thiếu nhi tốt nhất thế giới, một tiêu chí hàng đầu đối với các cuốn sách của Usborne là an toàn với trẻ em. Chính vì thế, mỗi cuốn sách của Usborne phải trải qua vô số bài kiểm định an toàn để đảm bảo rằng mọi rủi ro tiềm ẩn đều được phát hiện và xử lí kịp thời.