Mỗi ngày một cuốn sách – Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con

https://www.youtube.com/watch?v=GbabqBUtdfo

By | 10-10-2016|

Mỗi ngày một cuốn sách – Cha mẹ Nhật dạy con tự lập

https://www.youtube.com/watch?v=J7VWA64sLls

By | 10-10-2016|

Mỗi ngày 1 cuốn sách – Dạy con tập bơi

https://www.youtube.com/watch?v=V-Sahue4rd4

By | 10-10-2016|

Mỗi ngày một cuốn sách – Truyện Ehon Nhật Bản lần đầu xuất bản tại Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=vohPQvI5tO0

By | 10-10-2016|

Truyện Ehon Nhật – Kích Thích Phát Triển Não Bộ cho Trẻ – Trở Về Đầm Quả Bầu

https://www.youtube.com/watch?v=u7WCeoOy-oI Truyện Ehon Nhật - Kích Thích Phát Triển Não Bộ cho Trẻ - Trở Về Đầm Quả Bầu

By | 10-10-2016|

Mỗi ngày một cuốn sách – Chú sâu háu ăn

https://www.youtube.com/watch?v=aOA9sK50EgY

By | 10-10-2016|

Bộ sách dạy trẻ kĩ năng sống của tác giả Julia Cook

https://www.youtube.com/watch?v=Eff3Lbp_4YM

By | 10-10-2016|

(Song ngữ) Mẹ có phải là mẹ của con?

By | 07-10-2016|

Giới thiệu bộ truyện song ngữ của bé Trà

https://www.youtube.com/watch?v=zVrkTMWA1ZU

By | 07-10-2016|