Pao Và Những Người Bạn 4: Cùng Đánh Răng Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1541097578366

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 3: Cùng Nhau Dọn Dẹp

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 6095368226371

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 2: Cùng Đi Mua Sắm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 9079008956412

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 1: Chiếc Mũ Của Pao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1365838561680

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 6 – Nấc Cục

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2521255202875

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 5 – Nontan Bừa Bộn

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2525580143605

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 4 – Tè Dầm

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2524349442935

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 3 – Thổi Bong Bóng Kẹo Cao Su

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2522919885182

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 1 – Cùng Chơi Xích Đu

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2528821195012

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Mặc được rồi! Mặc được rồi

Tác giả: Noritake Suzuki

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 21*25.5cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978 – 604-56-3881-1

Giá bìa: 39.000

1
Bạn cần hỗ trợ?