Pao Và Những Người Bạn 2: Cùng Đi Mua Sắm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 9079008956412

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Bút Sáp Màu Đen (Tập 1)

Tác giả: Miwa Nakaya

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 25.5 x 17.5 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10-2018

ISBN: 8939425823548

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Lòng Đất

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2522310452143

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Biển

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2520790215692

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2526276294632

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Ehon khoa học cơ thể người - Câu chuyện về bàn chân

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về bàn chân

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4824-7

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - câu chuyện về lỗ mũi

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về lỗ mũi

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4825-4

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - chiếc hộp cứu thương

Ehon khoa học cơ thể người – Chiếc hộp cứu thương

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4823-0

Giá bìa: 49.000

kururinpa - đây là cái gì?

Ehon song ngữ – Kururinpa 2: Đây là cái gì? – What is this?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4810-0

Giá bìa: 39.000

Kururinpa - đây là ai?

Ehon song ngữ – Kururinpa 1: Đây là ai? – Who am I?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4809-4

Giá bìa: 39.000

1
Bạn cần hỗ trợ?