PICTURE BOOK SONG NGỮ: CHÚ SÂU HÁU ĂN

Tác giả: Eric Carle

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 36

Khổ sách: 35.5x49 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 17/12/2018

ISBN: 978- 604-56-4811-7

Giá bìa: 429.000 VNĐ

Cha mẹ vô điều kiện Alfie Kohn

Cha mẹ vô điều kiện

Tác giả: Alfie Kohn

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hiền

Số trang: 452

Khổ sách: 15.5x20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04/4/2018

ISBN: 978-604-56-4804-9

Giá bìa: 129.000

Ehon khoa học cơ thể người - Câu chuyện về bàn chân

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về bàn chân

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4824-7

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - câu chuyện về lỗ mũi

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về lỗ mũi

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4825-4

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - chiếc hộp cứu thương

Ehon khoa học cơ thể người – Chiếc hộp cứu thương

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4823-0

Giá bìa: 49.000

kururinpa - đây là cái gì?

Ehon song ngữ – Kururinpa 2: Đây là cái gì? – What is this?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4810-0

Giá bìa: 39.000

Kururinpa - đây là ai?

Ehon song ngữ – Kururinpa 1: Đây là ai? – Who am I?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4809-4

Giá bìa: 39.000

Mặc được rồi! Mặc được rồi

Tác giả: Noritake Suzuki

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 36

Khổ sách: 21*25.5cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978 – 604-56-3881-1

Giá bìa: 39.000

Cầu trượt thật dài

Tác giả: Kanzawa Toshiko

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 36

Khổ sách: 21*21 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978-604-56-3880-4

Giá bìa: 39.000

Con chúng ta không sao đâu

Tác giả: Cheonseok Suh

Dịch giả: Hà Hương

Số trang: 600

Khổ sách: 16*24cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10/2016

ISBN:

Giá bìa: 129.000

1
Bạn cần hỗ trợ?