Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con

Tác giả: Ibuka Masaru

Dịch giả: Đào Thanh Huyền

Số trang: 224

Khổ sách: 13,5x20,5 cm

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Ngày phát hành:

ISBN: 9786045417140

Giá bìa: 69.000

Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn

Tác giả: Ibuka Masaru

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 240

Khổ sách: 13,5x20,5 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 10/2013

ISBN: 9786046909651

Giá bìa: 69.000

Giúp con phát triển ngôn ngữ

Tác giả: Kato Kumiko

Dịch giả: Đào Thanh Huyền

Số trang: 199

Khổ sách: 13 x 19 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 8/6/2015

ISBN: 9786046954385

Giá bìa: 69.000

Chiến công đầu tiên của bé Mi

Tác giả: Tsutsui Yoriko & Hayashi Akiko

Dịch giả: Nhóm Sakura Kids

Số trang: 32

Khổ sách: 26,5x19 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 5/2013

ISBN: 8936056792281

Giá bìa: 29.000

Cá voi ơi lớn nhanh nào!

Tác giả: Kanzawa Toshiko & Abe Hiroshi

Dịch giả:

Số trang: 36

Khổ sách: 26,5x19 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 5/2013

ISBN:

Giá bìa: 29.000

Ngôi nhà say ngủ

Tác giả: Audrey Wood - Don Wood

Dịch giả: Đào Thanh Hải

Số trang: 32

Khổ sách: 20.5*23 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 20/5/2016

ISBN: 8936056791666

Giá bìa: 49.000

Chú sâu háu ăn – “The very hungry caterpillar”

Tác giả: Eric Carle

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20,5*24,5

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 6/2016

ISBN: 8936056791703

Giá bìa: 49.000

Cùng lau sạch nào

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938972

Giá bìa: 19.000

1
Bạn cần hỗ trợ?