Ehon khoa học cơ thể người - Câu chuyện về bàn chân

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về bàn chân

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4824-7

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - câu chuyện về lỗ mũi

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về lỗ mũi

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4825-4

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - chiếc hộp cứu thương

Ehon khoa học cơ thể người – Chiếc hộp cứu thương

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4823-0

Giá bìa: 49.000

1
Bạn cần hỗ trợ?