Pao Và Những Người Bạn 16 – Đoàn Tàu Xình Xịch

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5326224163211

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 15 – Học Từ Vựng Qua Hình Ảnh

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 4156755007859

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 14 – Buổi Dã Ngoại Vui Vẻ

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 3110698084651

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 13 – Cùng Chơi Trốn Tìm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2239917309977

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 12 – Cùng Ngủ Trưa Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5869128569760

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 11 – Pao Cũng Muốn Được Bế

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 17 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 2529152693611

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 10 – Tập Đặc Biệt – Cùng Học Đếm Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9592220507595

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 9 – Lễ Hội Mùa Hè

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 5321059000359

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 8 – Cùng Tập Thể Dục

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang: 32

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 9677370252349

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 7 – Quả Bóng Đâu Rồi Nhỉ

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 6706344358633

Giá bìa: 29,000 VNĐ

1
Bạn cần hỗ trợ?