Pao Và Những Người Bạn 6 – Đi Biển Thật Vui

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 18 x 27 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 08-2018

ISBN: 4398615429184

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 5: Ngày Hội Thể Thao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1890881609251

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 4: Cùng Đánh Răng Nào

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1541097578366

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 3: Cùng Nhau Dọn Dẹp

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: SakuraKids

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 6095368226371

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 2: Cùng Đi Mua Sắm

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 9079008956412

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Pao Và Những Người Bạn 1: Chiếc Mũ Của Pao

Tác giả: Michiko Nakagawa

Dịch giả: Chi Anh

Số trang:

Khổ sách: 23 x 25 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 04-2018

ISBN: 1365838561680

Giá bìa: 29,000 VNĐ

Bút Sáp Màu Đen (Tập 1)

Tác giả: Miwa Nakaya

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 36

Khổ sách: 25.5 x 17.5 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10-2018

ISBN: 8939425823548

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 6 – Nấc Cục

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2521255202875

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 5 – Nontan Bừa Bộn

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2525580143605

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Bé Mèo Nontan – 4 – Tè Dầm

Tác giả: Sachiko Kiyono

Dịch giả: Cỏ Dại

Số trang: 32

Khổ sách: 14.8 x 17.8 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2524349442935

Giá bìa: 39,000 VNĐ

1
Bạn cần hỗ trợ?