kururinpa - đây là cái gì?

Ehon song ngữ – Kururinpa 2: Đây là cái gì? – What is this?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4810-0

Giá bìa: 39.000

Kururinpa - đây là ai?

Ehon song ngữ – Kururinpa 1: Đây là ai? – Who am I?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4809-4

Giá bìa: 39.000

1
Bạn cần hỗ trợ?