Ehon khoa học cơ thể người - Câu chuyện về bàn chân

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về bàn chân

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4824-7

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - câu chuyện về lỗ mũi

Ehon khoa học cơ thể người – Câu chuyện về lỗ mũi

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4825-4

Giá bìa: 49.000

Ehon khoa học cơ thể người - chiếc hộp cứu thương

Ehon khoa học cơ thể người – Chiếc hộp cứu thương

Tác giả: Gen -ichiro Yagyu

Dịch giả: Chi Anh

Số trang: 32

Khổ sách: 23x25cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4823-0

Giá bìa: 49.000

kururinpa - đây là cái gì?

Ehon song ngữ – Kururinpa 2: Đây là cái gì? – What is this?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4810-0

Giá bìa: 39.000

Kururinpa - đây là ai?

Ehon song ngữ – Kururinpa 1: Đây là ai? – Who am I?

Tác giả: Marutan

Dịch giả: Nguyễn Hoàng Nhật Anh

Số trang: 36

Khổ sách: 17x17cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 16/3/2018

ISBN: 978-604-56-4809-4

Giá bìa: 39.000

Cầu trượt thật dài

Tác giả: Kanzawa Toshiko

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu

Số trang: 36

Khổ sách: 21*21 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 4/2017

ISBN: 978-604-56-3880-4

Giá bìa: 39.000

Bé Trứng

Tác giả: Kanzawa Toshiko & Abe Hiroshi

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 24

Khổ sách: 20x20 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 8936056791574

Giá bìa: 29.000

Cùng lau sạch nào

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938972

Giá bìa: 19.000

Tay xinh đâu nhỉ

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938989

Giá bìa: 19.000

Giày nhỏ đi thôi

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938767

Giá bìa: 19.000

1
Bạn cần hỗ trợ?