Chiếc Túi Đầy Ắp Những Nụ Hôn – A Pocket Full Of Kiss

Tác giả: Audrey Penn

Dịch giả: Đỗ Nhật Nam

Số trang: 32

Khổ sách: 20,3 x25,4 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: Tháng 9/2017

ISBN: 978-604-56-4074-6

Giá bìa: 39.000 VNĐ

Gấu Mèo Chester Và Kẻ Bắt Nạt To Xác Xấu Xa – Chester Raccoon And The Big Bad Bully

Tác giả: Audrey Penn

Dịch giả: Đỗ Nhật Nam

Số trang: 56

Khổ sách: 20,3x25,4 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: Tháng 9/2017

ISBN: 978-604-56-4351

Giá bìa: 59.000 VNĐ

Trò chơi màu sắc của Gấu mèo Chester

Tác giả: Audrey Penn

Dịch giả: Đỗ Nhật Nam

Số trang: 12

Khổ sách: 15x15

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành: 9/2017

ISBN: 978-604-56-4071-5

Giá bìa: 59.000 VNĐ

Nụ hôn trên bàn tay – The kissing hand

Tác giả: Audrey Penn

Dịch giả: Đỗ Nhật Nam

Số trang: 32

Khổ sách: 20.3x25.4 cm

Nhà xuất bản: Phụ nữ

Ngày phát hành:

ISBN: 978-604-56-4348-8

Giá bìa: 39.000 VNĐ

Ngày Tồi Tệ Nhất Đời

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Con Xin Lỗi, Con Đã Quên Xin Phép!

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Kết bạn là một nghệ thuật

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Nếu bạn cho chuột cái bánh quy

Tác giả: Laura Numeroff

Dịch giả: Ngân Huyền

Số trang: 40

Khổ sách:

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 10/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Mẹ có phải là mẹ của con?

Tác giả: P.D Eastman

Dịch giả: Ngân Huyền

Số trang: 64

Khổ sách: 17*24 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 4/2016

ISBN: 8936056792298

Giá bìa: 49.000

Vì sao hồng hạc có bộ lông màu hồng?

Tác giả: Nguyễn Trà

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang:

Khổ sách: 18x18 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 9786046945109

Giá bìa: 39.000

1
Bạn cần hỗ trợ?