Cỏ gà

Tác giả: Nguyễn Trà

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang:

Khổ sách: 18x18 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 9786046955306

Giá bìa: 39.000

Nòng nọc & cá cóc

Tác giả: Nguyễn Trà

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 18x18 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 6/2015

ISBN: 9786046944928

Giá bìa: 29.000

Con không thích bị nói không

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Decibella học cách nói vừa nghe

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Hôi quá… mất vệ sinh quá

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Không thể tin là con đã nói như vậy

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản:

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Ngôi nhà say ngủ

Tác giả: Audrey Wood - Don Wood

Dịch giả: Đào Thanh Hải

Số trang: 32

Khổ sách: 20.5*23 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 20/5/2016

ISBN: 8936056791666

Giá bìa: 49.000

Chú sâu háu ăn – “The very hungry caterpillar”

Tác giả: Eric Carle

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20,5*24,5

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 6/2016

ISBN: 8936056791703

Giá bìa: 49.000

1
Bạn cần hỗ trợ?