shopee
fahasa
TIKI

 

 

Nontan đang ăn thì đột nhiên bị nấc.

Sau đó lây sang hết mtất cả mọi người có mặt ở đó.

“Hức, hức, hức!” Vậy Nontan và các bạn làm thể nào để có thể ngừng nấc bây giờ nhỉ?