Từ vựng tiếng Anh hàng ngày – Everyday words in English

Tác giả: Felicity Brooks

Dịch giả: Ngô Loan

Số trang: 52 trang

Khổ sách: 2.9X30.5cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 14/11/2018

ISBN: 978-604-78-8303-5

Giá bìa: 79.000 VNĐ

Từ vựng tiếng Anh đơn giản – Easy English Words

Tác giả: Felicity Brooks

Dịch giả: Ngô Loan

Số trang: 32

Khổ sách: 21.6X27.6cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 14/11/2018

ISBN: 978-604-78-8307-3

Giá bìa: 89.000 VNĐ

100 từ Tiếng Anh đầu tiên – 100 first English

Tác giả: Felicity Brooks

Dịch giả: Ngô Loan

Số trang: 32

Khổ sách: 21,6 cm x 27,6cm

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Ngày phát hành: 14/11/2018

ISBN: 978-604-78-8306-6

Giá bìa: 89.000 VNĐ

Thẻ học từ vựng Tiếng Anh hàng ngày

Tác giả: Felicity Brooks

Dịch giả: Ngô Loan

Số trang: 50 thẻ

Khổ sách: 8.5x13cm

Nhà xuất bản: Mỹ Thuật

Ngày phát hành: 14/11/2018

ISBN: 978-604-78-8305-9

Giá bìa: 89.000

1
Bạn cần hỗ trợ?