Cùng lau sạch nào

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938972

Giá bìa: 19.000

Tay xinh đâu nhỉ

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938989

Giá bìa: 19.000

Giày nhỏ đi thôi

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938767

Giá bìa: 19.000

Chào mặt trăng

Tác giả: Hayashi Akiko

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 20

Khổ sách: 20*20cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 2015

ISBN: 9786046938811

Giá bìa: 19.000

1
Bạn cần hỗ trợ?