Ngày Tồi Tệ Nhất Đời

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5

Nhà xuất bản: Văn Học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Con Xin Lỗi, Con Đã Quên Xin Phép!

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Kết bạn là một nghệ thuật

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Nguyễn Trà

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5 cm

Nhà xuất bản: Văn học

Ngày phát hành: 9/2016

ISBN: 9786046977780

Giá bìa: 49.000

Con không thích bị nói không

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Decibella học cách nói vừa nghe

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Hôi quá… mất vệ sinh quá

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

Không thể tin là con đã nói như vậy

Tác giả: Julia Cook

Dịch giả: Hoàng Mùi

Số trang: 64

Khổ sách: 20.5*20.5cm

Nhà xuất bản:

Ngày phát hành: 11/2016

ISBN:

Giá bìa: 49.000

1
Bạn cần hỗ trợ?