Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Lòng Đất

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2522310452143

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng Dưới Biển

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2520790215692

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tòa Nhà 100 Tầng

Tác giả: Toshio Iwai

Dịch giả: Trần Bảo Ngọc

Số trang: 32

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Nhà xuất bản: Phụ Nữ

Ngày phát hành: 06-2017

ISBN: 2526276294632

Giá bìa: 39,000 VNĐ

1
Bạn cần hỗ trợ?