Tự nảy mầm tự vươn lên – Câu chuyện giáo dục của gia đình Ohmae

Dạy con thành công bắt nguồn từ tư duy Cuốn sách “Tự nảy mầm, tự vươn lên” không chỉ cho bạn phải dạy con như thế nào để thành công, mà nó kể một câu chuyện dạy con thành công theo cách của Ohmae Kenichi, một trong năm người có tầm ảnh hưởng toàn thế [...]