STT Tên tác phẩm Tác giả Công ty phát hành NXB Số trang Giá bìa
TRUYỆN TRANH EHON NHẬT BẢN 0 – 3T
1 Cùng lau sạch nào Hayashi Akiko Quảng Văn Văn Học 20 24.000
2 Chào mặt trăng Hayashi Akiko Quảng Văn Văn Học 20 24.000
3 Giày nhỏ đi thôi Hayashi Akiko Quảng Văn Văn Học 20 24.000
4 Tay xinh đâu nhỉ? Hayashi Akiko Quảng Văn Văn Học 20 24.000
5 Cá vàng trốn đâu rồi nhỉ? Gomi Taro Quảng Văn Văn Học 24 29.000
6 Ai đằng sau lưng bạn thế 0-3T Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
7 Ai đằng sau lưng bạn thế – Những người bạn ở hòn đảo phía nam Nhật Bản Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
8 Ai đằng sau lưng bạn thế – Những người bạn trên cánh đồng Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
9 Ai đằng sau lưng bạn thế – Những người bạn trên hoang mạc Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
10 Ai đằng sau lưng bạn thế – Những người bạn dưới biển Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
11 Ai đằng sau lưng bạn thế – Những người bạn bên bờ hồ Accototo Quảng Văn Văn Học 32 29.000
12 Cầu trượt thật dài Noritake Suzuki Quảng Văn Phụ Nữ 36 39.000
13 Mặc được rồi, mặc được rồi Kanzawa Toshiko Quảng Văn Phụ Nữ 36 39.000
14 Cùng chơi trốn tìm – Tập 1: Động vật Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
15 Cùng chơi trốn tìm – Tập 2: Phương tiện giao thông Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
16 Cùng chơi trốn tìm – Tập 3: Đồ chơi Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
17 Cùng chơi trốn tìm – Tập 4: Trang phục Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
18 Cùng chơi trốn tìm – Tập 5: Trái cây Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
19 Cùng chơi trốn tìm – Tập 6: Động vật có hoa văn đặc biệt Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
20 Cùng chơi trốn tìm – Tập 7: Rau củ Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
21 Cùng chơi trốn tìm – Tập 8: Sinh vật biển Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
22 Cùng chơi trốn tìm – Tập 9: Các loài chim Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
23 Cùng chơi trốn tìm – Tập 10: Côn trùng Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
24 Cùng chơi trốn tìm – Tập 11: Giáng sinh Ishikawa Koji Quảng Văn Phụ Nữ 32 99.000
TRUYỆN TRANH PICTURE BOOK SONG NGỮ
1 Mẹ có phải là mẹ của con? P.D. Eastman Quảng Văn Văn Học 64 49.000
2 Chú sâu háu ăn Eric Carle Quảng Văn Văn Học 28 59.000
3 Nếu bạn cho chuột cái bánh quy Laura Numeroff Quảng Văn Phụ Nữ 40 49.000
4 Nụ hôn chúc ngủ ngon dành cho Gấu Mèo Chester Audrey Penn Quảng Văn Phụ Nữ 32 59.000
5 Trò chơi sắc màu dành cho Gấu mèo Chester Audrey Penn Quảng Văn Phụ Nữ 32 59.000
6 Cái gì quan trọng nhất Antonella Abbatiello Quảng Văn Phụ Nữ 32 49.000
7 Cốc, cốc , cốc Ang Thiam Poh Quảng Văn Phụ Nữ 36 39.000
8 Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ Judy Horacek Quảng Văn Phụ Nữ 32 39.000